Forbes
Microsoft

Inteligentná
kancelária

Ako si zariadiť kanceláriu a čo v nej zmeniť, aby fungovala tak, ako chcete. Návody, tipy a rady v špeciáli Forbes a Microsoft.

Q & A

Otázky a odpovede – Pýtajte sa na čokoľvek k téme kancelária, technológie, odborníci z Microsoftu vám odpovedia. Svoje otázky posielajte na kancelaria@forbes.sk

Q & A: Je koncept open space mŕtvy?

Áno aj nie. V minulosti sme zažili rôzne prístupy ku kanceláriám – oddelené kóje, ktoré vytvárali pocit izolácie a obmedzovali komunikáciu, otvorené kancelárie, ktoré naopak sťažovali možnosť sa sústrediť a ľudia často pracovali mimo pracovnej doby, aby mali pokoj na prácu. Najnovším trendom boli hravé a kreatívne kancelárie, ktorých účelom je podporiť kreativitu a spoluprácu. Každý tento prístup sa sústredí iba na jeden účel a nepredstavuje koncepčnú odpoveď na to, ako dnes pracujeme. Myslíme si preto, že budúcnosť má pracovisko, ktoré inteligentne prepojí to najlepšie zo všetkých konceptov, aby si ľudia mohli vybrať podľa aktuálnej potreby.

Q & A: Má vaša generálna riaditeľka svoju stoličku?

Nemá. Nikto z členov vedenia Microsoftu na Slovensku a v Českej republike nemá vlastnú stoličku a stôl, tak ako väčšina ostatných pracovníkov.

Q & A: Ako sledujete, či ľudia doma pracujú?

Ľudí hodnotíme podľa výsledkov v práci a nie podľa počtu hodín strávených v kancelárii. Naviac sme vďaka Skype-u a ďalším nástrojom v kontaktu aj na diaľku. Nakoniec nie je tak veľký rozdiel v tom, či je kolega o poschodie nižšie alebo doma. Ako vy poznáte, že ten, kto je v kancelárii, pracuje?

Q & A: Nebojíte sa, že sa úplne stratí tímový duch?

Tímová práca a zdieľanie sú pre nás veľmi dôležité. Preto sme vytvorili kanceláriu, ktorá to podporuje a pomáha nám posilňovať vzťahy a zdieľať informácie aj medzi tímami, nielen v rámci jednotlivých oddelení. Každý tím si naviac stanoví svoj vlastný prístup, aby sa pravidelne vídavali, napríklad si vyberú deň v týždni, kedy chodia do kancelárie.